پیام و درخواست شما

آدرس

ایران،

تهران
پاسداران
بهداد
پلاک ۱۱۹۵۷

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۶۳۷۱۰
آدرس ایمیل: support@atelier.con

ساعات کاری

شبنه تا سه شنبه: ۹ صبح الی ۵ بعدظهر
چهارشنبه ها: ۹ صبح الی ۴ بعدظهر
پنج شنبه ها: ۹ صبح الی ۲ بعدظهر

ما در شبکه های اجتماعی

نقشه های گوگل

نقشه استاندارد

نقشه ماهواره ای

نقشه ترکیبی

نقشه رنگی با قلم دلخواه

نقشه روشن مونو

نقشه تیره مونو

سبک ۱ نقشه دلخواه

[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#000000"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"saturation":36},{"color":"#000000"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

سبک ۲ نقشه دلخواه

[{"featureType":"landscape.natural","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#e0efef"}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"on"},{"hue":"#1900ff"},{"color":"#c0e8e8"}]},{"featureType":"landscape.man_made","elementType":"geometry.fill"},{"featureType":"road","elementType":"geometry","stylers":[{"lightness":100},{"visibility":"simplified"}]},{"featureType":"road","elementType":"labels","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"water","stylers":[{"color":"#7dcdcd"}]},{"featureType":"transit.line","elementType":"geometry","stylers":[{"visibility":"on"},{"lightness":700}]}]